SPECIÁLNÍ IZOLACE
a POVRCHY

Kontaktuj nás

602 711 196

Sanace Železo-Betonových konstrukcí


Provádění sanací stávajících betonových konstrukcí, torkretáže pozemních a dopravních staveb za pomoci strojních zařízení.

Sanace jeřábových drah i za provozu, oprava uložení kolejí pro portálové jeřáby a jejich hydroizolace

SÍDLO FIRMY A KANCELÁŘ:

Hřbitovní 300, 642 00 Brno-Modřice
IČ: 26220563

KONTAKT:

tel./fax: 516 410 236
e-mail: siap@siap.cz