SPECIÁLNÍ IZOLACE
a POVRCHY

Kontaktuj nás

602 711 196

Injektáže a stěrkové hydroizolace


V neposlední řadě se naše firma zabývá těsněním injektáží průsaků ŽB konstrukcí nádrží, spodních staveb budov, vodních staveb (hráze, přehrady atd.) i zmonolitněním trhlin. Realizujeme systémové stěrkové hydroizolace například myček aut, sprinklerových nádrží a podobně.

SÍDLO FIRMY A KANCELÁŘ:

Hřbitovní 300, 642 00 Brno-Modřice
IČ: 26220563

KONTAKT:

tel./fax: 516 410 236
e-mail: siap@siap.cz